Forskarturnén – om alzheimer

Forskarturnén – om alzheimer

Är hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes en anledning till att vi utvecklar Alzheimers? Keivan Javanshiri, läkare och doktorand i klinisk patologi och onkologi, förtydligar begreppet demens och vad det egentligen är.  Han ger också en inblick i sin forskning där han undersöker förekomsten av diabetes och hjärt-kärlsjukdom bland olika demensformer och om dessa sjukdomar kan vara en orsak till att vi utvecklar Alzheimers sjukdom.

Den 7 mars. Café Amanda, Höganäs bibliotek, klockan 19. Fri entré.

Tidigare nummer

Webbplats www.kullaliv.se använder cookies. Mer information.