Naturbetesmarker – en vandring på Kullaberg

Naturbetesmarker – en vandring på Kullaberg

Vad bidrar naturbetesmarker med? Följ med på en vandring där du får lära dig vilken betydelse naturbetande boskap har för miljön på Kullaberg. Guider är naturskyddsanäggare Pernilla Olsson och betesarrendator Otto Ramsay.

Söndag den 24 maj klockan 10.15-ca 13.

Samling: parkeringen vid Ransvik, Kullaberg.

Anmälan: info@kullaleden.se mer info www.kullaleden.se

Foto: flickr.com

Tidigare nummer

Webbplats www.kullaliv.se använder cookies. Mer information.