Upptäck Kullaleden

Sju mil vacker vandringsled runt Kullahalvön står färdig att upptäckas. Efter tre års arbete och otaliga stigar under skosulorna är projektet Kullaled nu i hamn.

– På Kullaleden vandrar man i alla Skånes naturtyper, säger Ros-Mari Paulsson, som tillsammans med Göran Lock och Britt-Marie Andrén lett projektet. Överallt går man längs havet och kulturupplevelser är aldrig långt borta.

Kullaleden sträcker sig från Kärnan i Helsingborg, längs med Öresund till fyren på Kullaberg och utmed Skälderviken till Utvälinge. Den går över öppen fäladsmark, i skir bokskog, genom de flesta av Kullabygdens byar och längs med Kullabergs branta klippor.

– Hängbron över Görslövsån söder om Jonstorp är nybyggd, där har man aldrig kunnat gå förut, säger Göran Lock. Annars går leden på stigar som funnits sen tidigare.

Vägen fram till en av Europas främsta vandringsleder har inte varit en enkel raksträcka och ambitionsnivån har höjts efterhand. Markägarna har varit med och påverkat sträckningen och eftersom varje meter av leden är strandskyddat område har det krävts tillstånd från länsstyrelsen för alla förändringar Man har slutit avtal med hundratrettio markägare och diskuterat med länsstyrelsen, kommunen, byaföreningarna och Naturskyddsföreningen. Tillsammans har man bestämt allt från vilka stigar som ska användas till hur skyltningen ska se ut.

– Vi har pratat, pratat och pratat med alla inblandade, säger Ros-Marie. Det har varit en nyttig lärdom att inse att en sådan här process tar väldigt lång tid och att man måste förankra varje beslut innan man kan gå vidare.

Från början var målsättningen helt enkelt att knyta ihop olika stigar så att man enkelt kunde vandra runt Kullaberg. Sen riktade man in sig på att bli en del av Skåneleden och idag är Kullaleden dessutom internationellt certifierad.

– Det var när vi började titta på Kullabygden ur ett historiskt perspektiv, som idén om en internationell certifiering föddes, säger Göran. Mölle var ju en metropol för europeiska sommarturister för drygt hundra år sedan och vi tänkte att det mycket väl skulle kunna bli så igen.

Men Kullaleden är inte bara en ny europeisk vandringsattraktion. Förhoppningarna att även locka ut helsingborgare och kullabygdsbor i naturen är stora. Ingenstans är en busshållplats längre bort än några få kilometer, det finns gott om kaféer och restauranger längs vägen, rullstolsburna kan ta sig fram på banvallen och var som helst kan man njuta av utsikten och packa upp sin matsäck.

Tidigare nummer

Webbplats www.kullaliv.se använder cookies. Mer information.