Gongmeditation för fred

Gongmeditation för fred

Fred i världen har sin grund i frid i sinnet. I meditation får mäniskan kontakt med mer fridfulla nivåer i sitt medvetande och kan uppleva det som är bortom orden och tankarna. Meditation är oftast en process som sker i tystnad och stillhet. En gongmeditation är tvärtom en högljudd och ”bullrig” upplevelse. Det blir en spännande ljudresa med mäktiga vibrationer från 4 gongar,  underbart flöjtspel och himmelska toner från vindspel.

Leds av: Atma Devpreet Kaur Nilsson - yogalärare och gongspelare, Mette Bohlin - naturläkare och yogainspiratör,Elisabeth Burström - yogalärare och gongspelare, Mattis Olsson - musiker, Kenneth Riton - meditationslärare och gongspelare.

Lördag 24 oktober kl 15.00 - 17.00 i Blå Hallen Höganäs.

På grund av Corona blir det max 50 deltagare, alla placeras med bra mellanrum.

Anmälan ska göras till mukticenter@gmail.com

Plats är reserverad när avgiften, 300:-, swishats till 123 675 40 48.

Ta med tjockt liggunderlag, så att du ligger bekvämt på det hårda golvet, filt, kudde och varma kläder. 

Tidigare nummer

Webbplats www.kullaliv.se använder cookies. Mer information.