Kulturarvsdag på Himmelstorpsgården

Kulturarvsdag på Himmelstorpsgården

Kullaledens vänner gör vandringar runt Himmelstorpsgården i Kullamannens fotspår och Henrik Ranby ger en guidad visning.

Den 12 september klockan 11-15. Himmelsstorp, Kullaberg. Cafeet håller öppet under samma tid.

Fri entré och drop in

Himmelstorps hembygdsgård ligger naturskönt på östra Kullaberg där forntidens mystik möter den skånska
bondekulturen. Kullamanen är inspelad 1967 på gården och dess omgivningar.

Foto: Höganäs kommuns bildarkiv

Läs mer om Kullamannen.

Tidigare nummer

Webbplats www.kullaliv.se använder cookies. Mer information.