Litterär bar med Lena Andersson

Litterär bar med Lena Andersson

Med romanen Egenmäktigt förfarande lyckades Lena Andersson engagera läsarna och väcka debatt om synen på kärlek. En rationell syn på världen är ett av hennes varumärken. Liksom borrandet i det svenska folkhemmet som hon gett sig i kast med i de två tidigare romanerna Sveas son – en berättelse om folkhemmet och Dottern: en berättelse om folkhemmets upplösning.

Nu är Lena Andersson aktuell med boken: Koryféerna. En konspirationsroman, där hon fortsätter att utforska teman som knyter an till hennes tidigare berättelser om folkhemmet och dess upplösning. Med hjälp av fiktionens verktyg kastas ett skarpt ljus över ett trauma och dess upprinnelse, där verkligheten kanske behöver dikten för att lösningen på gåtan ska framträda.

Lena Andersson samtalar med Karsten Turfjell, kulturjournalist på Sveriges Radio.

Lördagen den 20 augusti i Tivolihuset klockan 17.

Arrangör Höganäs Summer Book Festival.

Läs mer här.

Köp din biljett i Höganäs Bokhandel & Cappuccino eller på tickster här.

Tidigare nummer

Webbplats www.kullaliv.se använder cookies. Mer information.