Bra Böcker – slog världen med häpnad

Bra Böcker – slog världen med häpnad

Rolf G Janson stora livsgärning var Bokförlaget Bra Böcker som gjorde Höganäs till ett litterärt centrum under flera decennier då storheter som Isaac Bashevis Singer, Norman Mailer, Saul Bellow och Lauren Bacall besökte Kullabygden. Rolfs nära medarbetare Gil Dahlström arbetade under drygt 30 år som redaktör på förlaget och tecknar här dess fascinerande historia.

Det var modigt gjort att våga starta ett bokförlag när det redan fanns så många, kanske ännu modigare att skicka ut böcker och lita på att medlemmarna i den bokklubb som Bra Böcker utgjorde betalade i efterskott. Det var djärvt handlat.  Men så var ju också Rolf Janson en extraordinär man. Innan han startade förlaget 1965 i Helsingborg hade han utbildat sig till tecknare/reklamman, och varit bilförsäljare (!). Bilar kom för övrigt att fascinera honom livet ut. Han kom därefter till Åhlén & Åkerlunds förlag och Serieförlaget i Stockholm och började arbeta med vecko- och serietidningar, bland annat introducerade han ”Fantomen” i Sverige och formgav den berömda logotypen som prytt omslaget sedan starten. Efter en tid som försäljningschef för Åhlén & Åkerlund utbildade sig Rolf i marknadsföring vid Columbia University i USA år 1954 och övergick därefter till det amerikanska förlaget Williams Publishings skandinaviska verksamhet med huvudkontor i Stockholm. Här introducerade han ”Illustrerade klassiker” på svenska, samarbetade med Lasse O'Månsson med populära tidningen ”Mad”, presenterade ungdomstidningar och samarbetade med Rune Andreasson (Bamses skapare) och Gösta Knutsson i böcker och tidskrifter.

Det första bokpaketet som utgick från det nya förlaget såg med dagens ögon riktigt ”rart” ut – det mätte 13x19x6,5 cm och innehöll tre romaner. Priset för den lilla bokboxen var blygsamma 11:80! Så såg den trevande starten ut.  Höjdpunkten i Rolf Jansons karriär tedde sig annorlunda – utgivningen av prestigefyllda Nationalencyklopedin: 20 tunga band, vardera på över 600 sidor! Förlaget som en gång betraktats som uppstickare hade segrat!

Efter starten i en källarlokal i Helsingborg insåg Rolf snart att han behövde större utrymme men ville inte hamna i ett renodlat industriområde. En god vän rekommenderade Höganäs där han mottogs med öppna armar och i entusiastiska kommunherrars sällskap fick från stadshusets tak titta ut över åkrarna och peka ut den plats där han ville uppföra sitt förlagshus. Det stod färdigt att invigas år 1969.

ALDRIG MER ETT LEXIKON!
1973 kom första bandet av Bra Böckers Lexikon ut, ”det gröna” som det kom att kallas. Samma dag som förlaget ordnat en presskonferens i Lund för att presentera verket talades det i radion om att det inte på långliga tider, om ens någonsin, skulle utkomma ett nytt svenskt uppslagsverk! Till presskonferensen kom inte en enda inbjuden journalist – men Bra Böckers Lexikon kom! Det blev 25 band som utgavs i fyra upplagor och som fann vägen till över en halv miljon svenska hem. Rolf Janson visste vad marknadsföring betydde och engagerade dåtidens enormt populära ”Fråga Lund”-experter, professorerna Sten von Friesen, David H. Ingvar, Jörgen Weibull, Carl H. Lindroth, Gerhard Bendz, alla anförda av Jan-Öjvind Swahn, som redaktionsråd. Herrarna ståtade inte bara med namn på titelsidan som många trodde, de både skrev och granskade artiklar inom sina respektive ämnesområden.

Förlaget växte, upplagorna växte, medlemsantalet växte, personalstyrkan växte. Från den handfull personer som var med vid den blygsamma förlagsstarten räknade man som mest cirka 250 fast anställda. Därtill kom en stor grupp externa medarbetare, efter Nationalencyklopedins tillkomst över 3 000! Och för att öka antalet läsglada medlemmar i bokklubben Bra Böcker skänkte förlaget en premie till den som värvade nya medlemmar.

Premierna var alltid av hög kvalitet, den främsta var en personbil!

Rolf Janson var alltid mån om att allt skulle vara av god kvalitet, från innehållet i personalbarnens fiskdamm vid julgransplundringar till personalens arbetsplatser. Det var viktigt att dessa var så välfungerande som möjligt, till exempel var golvet för de många bokpackande kvinnorna i lagret lätt sviktande för att underlätta deras stående arbete. Och naturligtvis skulle varje anställd ha sin givna arbetsplats, men det hände faktiskt under bråda tider att en nykommen medarbetare fick hålla till med sina papper på golvet innan man lyckades ordna en ordentlig arbetsplats! Men med den goda stämning som präglade Bra Böcker togs detta med jämnmod. Själv blev jag kvar i Bra Böckers tjänst i 22 år – dock inte på golvet … Det är också värt att notera att förlaget redan från start infört 35 timmars arbetsvecka.

Arbetsviljan och arbetsmoralen var hög! Men det fanns tyvärr andra som inte visade god moral – ett och annat inbrott inträffade genom åren, främst när det fanns datorer att stjäla. En inbrottstjuv fick dock tydligen dåligt samvete eller också var han konstkännare. Han hade stulit en tavla som visade en ung pojke ivrigt cyklande, med ett bokpaket från Bra Böcker på pakethållaren. Tavlan var en gåva från en amatörmålande medlem. Vi var ledsna över att den försvann, men efter någon tid hade tjuven uppenbart ångrat sig och återställde diskret tavlan en kväll intill personalingången ...

Förlaget växte som sagts, det behövdes tillbyggnader och nybyggnader. Det gick åt många landshövdingar som kom och tryckte på knappar eller klippte band när det var så dags, och generösa taklagsfester ordnades för alla hantverkare som hamrat, snickrat och putsat, dragit elledningar, satt in fönster och lagt golv och tak.

PERSONALENS GODA IDÉER
Bra Böcker tillbringade sin barndom före datorernas intåg, men god organisation och praktiska för att inte säga geniala lösningar stod högt i kurs – inte sällan var det de anställda själva som kom på någon finurlighet. Vad sägs till exempel om kontrollen av om en medlem betalt sitt bokpaket eller inte. Var det inte betalt skickades inte nästa paket ut. Hur höll man nu reda på det? Medlemmarna fanns registrerade på hålkort som klipptes på särskilt sätt när betalningen kommit in. Vid kontroll stack man in en helt vanlig strumpsticka (!) genom korthögen varvid de kort som inte var klippta (och paketen därmed inte betalda) hängde kvar på stickan! De fördes över till lådan ”icke betalda” och läget var genast under kontroll. Genialt, eller hur?

En annan god idé kom från damerna i receptionen, dit många ortsbor kom och hämtade sina bokpaket. De samlade överblivna böcker i en ”realåda” och sålde dem för en femma eller tia. Det blev strykande åtgång ...

Också på packningssidan förändrades tillvaron. Det gick inte att med packning för hand hinna med de allt större bokutskicken. Förlaget hade nått stora framgångar, utgivningen var synnerligen omfattande – kunskapsböcker i olika ämnen – förutom Bra Böckers Lexikon också världshistoria, läkarlexikon, konstböcker, folksagor, klassikerserie, nöjeslexikon, romaner, deckare, lyrik, kokböcker med mera. Serieverken omfattade 6-25 band och samtliga böcker trycktes i mångtusenden exemplar. När framgången var som störst lämnade 60 000 böcker förlaget varje dag! Det resulterade bland annat i att Postverket fick inrätta ett eget postkontor i förlagets lokaler för att organisera ett flöde så att bokpaketen kom iväg så snabbt som möjligt. 8-10 postbilar från Helsingborg stod varje morgon startklara utanför förlagets lastbrygga för att köra gårdagens fullastade bokpallar direkt till järnvägsstationen.

Handpackandets tid var således över. En sinnrik rullande packningslinje installerades efter idé och experthjälp från Amerika och kom efterhand att utvecklas till en ännu mer avancerad version. Packbandet kom för övrigt att användas som ”bord” när förlaget bjöd alla anställda på jullunch, serverad i lagret som för dagen omskapats till festlig fantasimiljö under mottot ”Djungelboken”.

Festligt blev det också år 1975 när förlagets samtliga anställda bjöds på bussresa till världens största bokmässa i Frankfurt för att fira BBB:s 10 år och vid 20-årsjubileet 1985 var det dags igen, men nu blev det flygresa. Stort generöst skaldjurskalas bjöds det fem år senare, 1990, när det var dags för 25-årsfesten som hölls i Göteborg. Samtliga medarbetare i Bra Böckers Lexikon, fast anställda och externa skribenter, samlades dessutom årligen till konferens i danska Vedbaek och belönades med middag av gastronomiska höjder, följd av en lika begåvad som uppskattad underhållning framförd av en spexinspirerad grupp av deltagarna själva.

VM I KUNDSERVICE! 
Med förlagets digra utgivning krävdes det förstås goda och kloka medarbetare på de avdelningar som skötte all kundservice, innefattande telefon- och brevservice med mera.  Alla som hörde av sig bemöttes alltid så väl att det inte sällan inträffade att medarbetare fick tjäna som socialt forum, en medlem som kände sig ensam behövde ibland prata av sig, få känna sig om inte sedd så dock hörd, och genom åren kom Bra Böckers vänliga damer att ha utfört många goda lyssnargärningar. Inte nog med det – år 2001 vann Bra Böcker VM i kundservice i kategorin postorder!

BOKEN!
Basen för ett förlag är givetvis BOKEN. Det är ju kring den allt byggs upp. Således måste det därför finnas både en redaktion – och en marknadsavdelning att föra fram läsefrukterna till allmänheten. Bra Böcker hade givetvis bådadera, dessutom en redaktion också för den medlemstidning som medföljde varje bokpaket och berättade om författare och händelser och göranden inom bokvärlden. Men det räcker inte, någon måste översätta de utländska böckerna (fast vi applåderade inte att uttrycket ”that bloody dictaphone” i en deckare förvandlats till ”den blodiga talregistreringsapparaten”. Såväl översättaren som översättningen byttes ut.) Någon måste skriva in alla manus, någon måste korrekturläsa allt som gavs ut – och någon måste formge samtliga verk, ge dem en passande inramning. En bildredaktion måste bidra med illustrationer. Det krävdes sålunda många specialisters kompetens innan boken var färdig att lämna förlaget.

VISIONERNAS MAN
Rolf Janson var en man med många visioner. Med förlaget ”på banan” såg han sig om efter något mer att bita i. 1976 startade han Bra Köp, ett företag vädjande till vår shoppinglusta. Här kunde man köpa diamantringar, matsilver, plädar, påslakan (med  bokstavsmönster!) – allt i hög kvalitet förstås och förvarat i förlagets kassavalv ”Fort Knox”.

Tre år senare invigdes ett nytt förlag, Bokorama, specialiserat på böcker om andra världskriget, med bussresa till Normandie. Det skulle bli fler litterära avknoppningar, för deckare, lyrik med mera.

Författarkadern blev med tiden ett omfattande internationellt persongalleri.  När förlaget nått sina hisnande upplagesiffror stod författare närmast i kö för att få hamna på utgivningslistan – det var längesedan glömt att se Bra Böcker som ett uppstickarförlag …

Genom åren kunde Bra Böckers anställda vänja sig vid att se såväl svenska som utländska författare passera i korridorerna och betittas i lunchrummet, bland dem många ”storheter”. Hit kom Eino Hanski med sitt ryska men glada temperament (ofta köpte han blommor eller tårta med sig!), här sågs Herman Lindqvist mellan sina historiska tv-inspelningar, den stridbare Sven Stolpe och konstnären Lennart Jirlow, krögaren Tore Wretman som skapade en särskild maträtt till Rolfs ära – Rolf Jansons harsadel. Gäster på förlaget var också matskribenten Pernilla Tunberger, Svenska akademiens Sture Allén, Göte Göransson med sina kungar och sitt svenska folk, kåsörerna Cello, Torsten Ehrenmark, journalisten Bang (Barbro Alfving), Alf Henrikson, ”mannen som i sig utgör ett helt universitet”, ”Emils pappa” – tecknaren Björn Berg, nöjesdoktorn Uno Myggan Ericson, SE-redaktören Rune Moberg, barn- och vuxenförfattaren Hans Peterson, den i Sverige populäre ryske ambassadören Boris Pankin, mångkunnige Sten Möllerström, Bengt Lagerkvist som guidade oss genom intressanta museer, Thomas Arvidsson och Willy Josefsson, båda ”verksamma på brottets bana”, Gunnar von Proschwitz, specialist på Gustaf III, Lars Elgklou som skrev om både ryska tsarer och kaffets historia, Tore Zetterholm med skildringar från Sydamerika, Kina och Tibet.

Det blev många signeringar och dedikationer att skriva under dessa besök, och ännu fler när författande berömdheter på den internationella marknaden gästade förlaget. Vid Bra Böckers 15-årsjubileum 1980 välkomnades skådespelerskan Lauren Bacall – författare till boken JAG – som förstås charmade alla, dock i konkurrens med den intressanta författaren Maya Angelo som skildrat sin barndoms amerikanska Södern. Vid middagsbordet satt också skådespelerskan Signe Hasso som deltagit i förlagets romanpristävling.

Vid ett annat tillfälle fick lilla Höganäs och förlaget välkomna mannen som utförde världens första hjärttransplantation, den sydafrikanske läkaren Christiaan Barnard. Bra Böcker hade 1975 presenterat hans bok Kirurgen och 1989 Men du svarar icke.

En kär och flera gånger återkommande gäst var Isaac Bashevis Singer, den första jiddishspråkiga författare som tilldelats Nobelpriset i litteratur. Han fick det år 1978, men redan 1974 fanns hans bok Fiender i ett Bra Böckerpaket. Ytterligare fem titlar nådde senare bokklubbens medlemmar. Singer var en försynt man med en underbar humor och högst intressanta synpunkter på livet och människans beteende. Han var nykterist och vegetarian och tyckte om potatis, men de svenska potatisrätterna blev nog till slut honom övermäktiga …

En annan Nobelpristagare som besökt Höganäs och Bra Böcker är Saul Bellow, upphovsman till bland annat Han med foten i klaveret, Fler dör av krossat hjärta och Professorns december, samtliga utgivna av Bra Böcker. Saul Bellow blev helt tagen av den vackra Kullabygden och var djupt imponerad – och avundsjuk – på att Rolf Janson kunde på lugna småvägar köra till sitt arbete genom grönskande fält och förbi blommande buskar och trädgårdar. Så var det minsann inte i hans amerikanska hemtrakt.

I bokförläggarbranschen var det nog ingen som trodde att uppstickarförlaget Bra Böcker skulle anförtros den prestigefyllda uppgiften att producera en på vetenskaplig basis byggd nationalencyklopedi. Men den 4 december 1989 var det champagnefest och glad musik i Bra Böckers distributionshall där all personal med VD Bengt Revin i spetsen samlats i spänd förväntan. Tio minuter i tio hände det! Pia Johnsen hette den unga flicka som tryckte på startknappen till den automatiska packningslinjen – och det första NE-paketet, specialdesignat i blått med NE:s logga, matades fram! Och medan champagnen flödade rullade ett antal långtradare från tryckeriet i Belgien mot lilla Höganäs med 60 000 NE-exemplar. Dagen därpå kunde Rolf Janson under festliga former under välkände Bengt Feldreichs ledning i Stockholms konserthus överlämna det första bandet NE till kulturminister Bengt Göransson. ”Det här är en stor händelse för det svenska kulturlivet och en ännu större händelse för hela det svenska samhället”, framhöll kulturministern.

Vid nyåret 1989 brakade Bra Böckers växel samman – den mäktade inte med de drygt 10 000 NE-beställningar som strömmade in. Och det var bara en början – NE nådde en upplaga på cirka 150 000 exemplar.

Den 4 december 1990 var det dags för ny samling i Stockholms Konserthus. Bokförläggare Rolf Janson överlämnade då till Kulturrådet en check på 8,5 miljoner kr som en första återbetalning på det lån på 17 miljoner som ställts till förlagets förfogande för NE-projektets genomförande. Resterande pengar återlämnades vid ett senare tillfälle, dock liksom den första avbetalningen några år innan lånedatumet föreskrev!

År 1996 utkom band 20, det sista, av Nationalencyklopedin. Statens uppdrag till Bokförlaget Bra Böcker var slutfört!

BOKFÖRLAGET BRA BÖCKER med sin stimulerande, alltid omväxlande och kunskapsberikande värld slutade sina dagar i Höganäs åren 1998-1999 för att därefter i Malmö gå andra öden till mötes.

 

 

 

Tidigare nummer

Webbplats www.kullaliv.se använder cookies. Mer information.