Unikt landskapsmåleri på Möllegården

Imorgon lördag öppnar utställningen De drogo till Kullahalvön på Möllegården i Mölle. Här visas landskapsmåleri från 1846-1942 – alla med motiv från Kullabygden. Bland målningarna finns en av de äldsta avbildningarna av Lerhamn.

Under 1800-talet drog sig många svenska och danska konstnärer till Kullahalvön, hitlockade av den vackra naturen och av det säregna ljuset över Kullaberg och havet. Många av konstnärerna bosatte sig periodvis i Arild, där det uppstod en konstnärskoloni. Under den här tiden blev Hotell Mor Cilla Sveriges motsvarighet till Bröndums berömda hotell i danska Skagen. 

Lördag den 4 augusti öppnar en utställning i Mölle, där man kan se ett femtontal verk av dessa konstnärer målade mellan 1846 och1942.

–Vi vill lyfta fram det äldre landskapsmåleriet – visa hur många fina målningar och konstnärer det finns. Målningarna är också historiskt intressanta eftersom motiven ändrats eller helt försvunnit, berättar Therese von Rosen, som tillsammans med kollegan Catarina von Baumgarten skapat utställningen.

Utställningen, där allt är till salu, omfattar 12-15 verk av svenska och danska konstnärer. En av de mest intressanta målningarna heter ”Vy mot Kullen sett från Lerhamn”. Den är en av de tidigast kända avbildningarna av den lilla fiskebyn – målad redan 1846. Upphovsmannen är den danske konstnären Ferdinand Richardt (född 1819 – död 1896). Han emigrerade sedermera till Amerika där han blev känd för sina bilder från Niagara. En av hans målningar hänger idag i Vita Huset.

Utställningen i Möllegården i Mölle öppnar den 4 augusti och pågår till den 10 augusti.

 Charlotte Wahlström (1849-1924): Klippor.

Charlotte Wahlström , Vy mot Kullen. Konstnären återkom ofta till trakten runt Arild, där hon på 1800-talets slut, bodde i den informella konstnärskoloni som uppstod i Arild.

Olof Krumlinde (1856-1945) Klippor. Krumlinde född i Ängelholm och var Kullahalvön trogen i sina motiv hela livet.

Tidigare nummer

Webbplats www.kullaliv.se använder cookies. Mer information.