Bruksgården i ny skepnad

Efter fyra års arbete och stora investeringar var Bruksgården färdig för inflyttning i våras. Den nya iögonfallande flygel­byggnaden väcker stort intresse. Lindén­gruppen har lyft in Bruksgården i ett nytt tidevarv.

–Det har varit en spännande och lärorik process, ända sedan jag gick byggnadsteknisk linje på gymnasiet har jag varit intresserad av byggnationer. Att vi dessutom har kunnat genomföra projektet med lokala hantverkare känns extra roligt, säger Lars Fex på Lindéngruppen, företaget som i över tre decennier varit ägare av Bruksgården.

Kullalivs medarbetare har blivit inbjudna till en specialvisning av den vackra byggnaden vid Gruvtorget som har Per Kirkebys omdiskuterade skulptur Mursten som granne. Bruksgården uppfördes i början av 1800-talet som bostad åt förvaltningschefen på Höganäs Stenkolsverk. 1841 fick byggnaden ytterligare ett våningsplan och behöll sin form och volym fram till 2012 då Lindéngruppen påbörjade ett omfattande renoveringsarbete av byggnaden. Den största förändringen utifrån sett är den nya spännande flygelbyggnaden i handslaget danskt tegel.

När vi passerar in genom flygelbyggnadens entré kommer vi direkt in i ett stort rum med imponerande takhöjd och ett avskalat, sakralt formspråk som för tankarna till ett kapell.

– Genom den nya flygelbyggnaden klarade vi av anpassningen till nutida krav. Här har vi lokaliserat ventilation, kök och toaletter och på sätt kunnat skapa en modern arbetsplats utan att göra större åverkan på den äldre byggnadens planlösning, berättar Petra Gipp, som ritat den nya flygelbyggnaden, ombyggnaden av huvudbyggnaden och varit med i hela byggprocessen.

– Att allmänheten visat positiv nyfikenhet under byggprocessen visar att byggnaden har en central betydelse för höganäsarna. Att projektet dessutom väckt uppmärksamhet i bygg- och arkitektkretsar är också glädjande.

Lindéngruppen, som idag är ägare i Höganäs AB, flyttade 1987 in i Bruksgården efter en renovering som delvis utfördes i fel material och teknik. Resultatet blev mögelskador. 2009, efter att ha öppnat en väggsektion, stod saken klar – byggnaden var i omfattande behov av renovering.

– Att överge Bruksgården var inget alternativ för oss, säger Lars Fex. Byggnaden har varit en symbol för Höganäsbolaget i mer än 200 år och Jenny Lindén Urnes, ägare av Lindéngruppen, var fast besluten om att den så skulle förbli.

Bruksgården ligger i ett av Höganäs vackraste och mest välbevarade områden. Runt Gruvtorget finns även Klockhuset, gamla Stadshotellet och Ohnéllska huset, torget med sin omgivning är klassat som riksintresse och stadsplanen för denna del av Höganäs ritades av den engelske ingenjören Thomas Stawford.

– Eftersom Bruksgården är en del av ett historiskt arv och dessutom q-märkt så var vi tvungna att gå varsamt fram samtidigt som projektet krävde ett omfattande arbete och komplexa avvägningar, berättar Petra Gipp.

Efter tre års planering kom arbetet igång sommaren 2012. Bland det första man gjorde var en omfattande dränering där man även grävde ut hela golvet för att kunna ta ett helhetsgrepp om fuktproblematiken. Efter att ha gjutit ett helt nytt golvbjälklag, bytt mellanbjälklag och stabiliserat väggarna med betong så avancerade bygget med en mängd nya utmaningar.

– Den kanske största utmaningen var att byggnadstekniskt och arkitektoniskt smälta samman den nya flygelbyggnaden med den gamla Bruksgården.

En annan, precisionsinriktad utmaning, var att placera den tio ton tunga betongvolym som sätter sin prägel på den nya flygelbyggnaden. Det var lite nervöst men det löste sig bra tack vare en skicklig kranskötare, säger Petra Gipp. Byggnadens exteriöra färgsättning var också en viktig fråga.

– Originalfärgen var vit. 1897 målades byggnaden terrakottarosa, vilket är den färg vi har återskapat. Eftersom den inte var det man traditionellt kallar Höganäsröd så hade vi en namngivningstävling i samband med en personalfest och vinnande förslag blev den unika kulören Bruksgården röd-rosa, säger Lars Fex med ett skratt.

Konst är en bärande del i den nyrenoverade Bruksgården. Lindéngruppen äger Beckers och delar årligen ut Beckers Konstnärsstipendium samt äger och utvecklar Beckers konstsamling. Delar av konstsamlingen med fokus på samtida konst – foto, skulptur och måleri men även ljud och videoinstallationer ryms idag i Bruksgården.

Den 1 000 kvadratmeter stora trädgården, lite hemlighetsfullt gömd bakom höga murar, är också en viktig del av helheten och även den var i stort behov av översyn. Från början anlagd som en mindre kopia av Norrvikens trädgårdar med dammar och rhododendron har den varsamt renoverats under överseende av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell, som även ansvarat för gestaltningen runt hela fastigheten.

– Bruksgården i sin nya tappning är en mångfacetterad byggnad med ett samspel mellan arbetsplats, konst och trädgård, säger Petra Gipp.

Men Bruksgården är inte bara en historiskt intressant byggnad, den har alltid haft en viktig funktion och det har den även i sin moderna tappning. Här arbetar idag 14 personer och härifrån kontrolleras fyra större företag – ett maktcentrum beläget på Höganäs Övre, långt från storstadens brus.

– Vi upplever det inte som ett problem att vara lokaliserade i Höganäs, snarare tvärtom, flera av oss har arbetat i storstadsmiljöer tidigare och det behöver man inte nödvändigtvis sakna, Kullabygden är en bra plats att leva och arbeta i, säger Lars Fex med ett leende.

Tidigare nummer

Webbplats www.kullaliv.se använder cookies. Mer information.