Hurra – 70 år som hembygdsgård

Det är 70 år sedan Himmelstorpsgården började fungera som hembygdsgård under Kullens hembygdsförening. Det uppmärksammas med invigning av en stor utställning om den populära tv-serien Kullamannen. Det blir också tal, bokbord och fikaservering i en den oslagbart vackra miljön på Kullaberg.

Fredrika Ramsay, ordförande i Kullens hembygdsförening, är en av dem som håller i firandet under lördagen.

–Vi försöker ta tillvara alla tillfällen att fira och ordna festligheter. Det är roligt att uppmärksamma att hembygdsföreningen har hållit till på Himmelstorpsgården i 70 år. Redan på 1950-talet såg hembygdsföreningen vilka möjligheter som fanns på denna fantastiska plats. Det kändes också självklart att Kullamannen skulle vara med på ett hörn, tv-serien är ju en del av Himmelstorps historia, säger Fredrika Ramsay.

Fredrika Ramsay. Foto: Li Fernstedt

Under många år från 1953 fram till några år in på 2000-talet hölls hembygdsföreningen verksamhet på Himmelstorpsgården i gång av ett gäng ”järntanter”. När kommunens miljökontor och Länsstyrelsen så småningom fick upp ögonen för att caféverksamheten inte drevs enligt gällande regler och bestämmelser blev det svårt att fortsätta. Tills slut sa hembygdsföreningen upp sitt arrende hos Krapperup som äger fastigheten.

När Fredrika Ramsay valdes till ordförande i hembygdsföreningen 2017 tog hon tillsammans med några andra styrelsemedlemmar tag i frågan att åter göra Himmelstorpsgården till hembygdsgård.

–Vi hittade en bra lösning tillsammans. Nu står Krapperup för en stor del av underhållet medan vi sköter det dagliga, trädgården och enklare renoveringsarbeten. Caféet drivs av Per Sjögren, som även driver caféet vid Kullens fyr, säger Fredrika och berättar att det också finns en långsiktig plan. Att återuppbygga det gamla brygghuset intill gården.

–I en nyuppförd byggnad finns inga krav på hur det ska se ut invändigt. Där har vi alla möjligheter att bygga ett serverings- och tillredningskök så att vi kan utveckla verksamheten och följa i den utvecklingen som pågår på hela östra Kullaberg.

Hur är det med medlemstillströmningen i hembygdsföreningen idag?
– Det är lite spretigt. Vi har fortfarande många äldre som stöttar med att betala in medlemsavgiften men totalt sett är medlemsantalet på nedgång. Däremot är engagemanget på de olika platserna och byggnaderna som Hustoftagården, Farhults och Bräcke mölla större än någonsin och våra små kommittéer runt om i bygden oerhört livskraftiga. Det är jättemånga som vill engagera sig och servera kaffe, sälja lotter och göra nytta. Men vi har tappat medlemsintäkter och det kostar ohyggligt mycket att hålla alla dessa byggnader i skick så vi måste hitta nya vägar att finansiera  verksamheten. Vi måste helt enkelt förnya oss och hitta nya möjligheter i det tidevarv vi lever i.

Programpunkter den 5 augusti på Himmelstorpsgården 11–14

  • Bengt Rosenkvist, ordförande kommitté Himmelstorpsgården, hälsar välkommen och presenterar programmet.
  • Tal av Anneli Sjöborg, förvaltningschef kultur och fritid Höganäs kommun och Fredrika Ramsay, ordförande Kullens hembygdsförening.
  • Bokbord med nya skrifter och böcker presenteras av Bengt Nilsson.
  • Olle Myrberg som spelade Kaj i tv-serien Kullamannen presenterar en ny utställning om filmen och inspelningen.
  • Skattjakt i Kullamannens fotspår för barnen.
  • Serveringen är öppen.

Läs även: www.kullaliv.se/se/aktuellt/olle-myrberg-jag-ar-kullamannen

Tidigare nummer

Webbplats www.kullaliv.se använder cookies. Mer information.