Blå Hallen

Blå Hallen är Höganäs nya stora event-och utställningshall. Byggnaden som har renoverats i sin första etapp har 3000 m2 total yta i bottenplan. Fastigheten tillhörde tidigare Höganäsbolaget och tjänade som lager och logistikhall för de tillverkade keramikföremålen.

Nu har bottenplanet i den vackra tegelbyggnaden med tillhörande hall på närmare 2000 m2 renoverats och har en unik stämning med möjligheter till stora event, utställningar, konferenser, möten och mässor av olika slag.

Läs mer, 
www.kullaliv.se/.../fun-dining-pa-bla-hallen
www.kullaliv.se/.../snart-ar-den-goda-julen-har
www.kullaliv.se/.../bla-hallen-hoganas-nasta-stora-attraktion

Se alla KONST & KERAMIK på vår interaktiva kartguide

Blå Hallen
Höganäs

www.blahallen.com

Tidigare nummer

Webbplats www.kullaliv.se använder cookies. Mer information.